Voor de nieuwe aanmeldingen hebben we een wachttijd van 6 tot 8 weken!

U verzorgt, wij helpen!

Klachten

Laat het ons weten

Vindt u dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben behandeld of geïnformeerd? Praat hierover met ons! Een gesprek is vaak voor beiden verhelderend. Uw behandelaar kan uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed en u kunt uw gevoel hierbij aangeven. Gezamenlijk komt u dan meestal tot een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Klachten